„Актив 13″ ЕООД предоставя услуги и консултации в областта на счетоводното и финансово обслужване на юридически и физически лица.

Екипът на Счетоводна къща „Актив 13”е с голям професионален опит в областта на финансово счетоводната дейност, вътрешно и външно търговските сделки и плащания.

Дейността на „Актив 13” обхваща обслужване и организиране на фирми във всички икономически отрасли:
    # Селско, горско и рибно стопанство                                      # Внос и износ
    # Строителство                                                                              # Транспорт,складиране и пощи
    # Търговия                                                                                       # Хотелиерство и ресторантьорство
    # Производство                                                                              # Финансови и застрахователни дейности
   
Консултации по:
    # Данъчно- правни въпроси                                                      # Кредитоспособност
    # Трудово право                                                                            # Изготвяне на икономически обосновки за кредитиране
# Социално – осигурителни въпроси                                      # Майчинство
# Търговска политика                                                                  # Пенсиониране
    # Регистрация, фирмени промени

Вашето индивидуално бизнес решение!